Make your own free website on Tripod.com

Egitim Fakültesi 2006-2007 egitim-ögretim Yili iLkokuma ve Yazma Ogretimi dersi

Turkcenin temel becerileri&ilkokumayazma ogretimi
Ana Sayfa
Egitim
ilkokumayazma ogretiminde ogretmen Gorusleri
Gagnenin Ogretim modeli
Tam ogrenme Kurami
Turkcenin temel becerileri&ilkokumayazma ogretimi
ogretimYontemleri
Yeni Türkçe Programi
Ogrenme&ogretme Teknikleri
ilkokumayazma Ogretiminde ogrenme Sorunlari olan cocuklar
Ses Temelli Cümle Yöntemi Uygulamalari

Konuyu anlatanlar: Yusuf Kırıcı , Süha Dolman

 

TÜRKÇE’NİN

TEMEL BECERİLERİ

VE

İLKOKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİTürkçe öğretimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dört becerinin geliştirilmesine dayanır. Okuma ve dinleme, başkalarının düşüncelerini öğrenmemize, bilgi dağarcığımızın zenginleşmesine yarayan “alıcı” etkinliklerdir. Konuşma ve dinleme arsında da yakın bir ilişkisi vardır. Her ikisi de söze bağlı olduğundan bu etkinlikler “sözel dil” olarak da adlandırılır.Okuma ve yazma etkinliklerinin ikisi de kavramların yazılı şekillerine dayalı olduğundan, bu etkinliklere “görsel dil” denilebilir. Dil, bu dört temel becerinin –dinleme,konuşma,okuma,yazma- gerçekleşmesini sağlayan araçtır. Türkçe dersi bütün derslerin temelidir. Dilin, dinleme ve okuma ile ilgili etkinlikleri “anlama”, konuşma ve yazma ile ilgili etkinlikleri de “anlatma” eylemini oluşturur.DİL ÖĞRETİMİ


ANLAMA ANLATMADİNLEME OKUMA KONUŞMA YAZMA

 

 

 

 

YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİA) ÖĞRENME : Öğrencinin kendi cabası sonucu olmaktadır.bu yaklaşıma göre öğrenci: Bilgiyi araştırır, bulur,yorumlarve analiz eder, Bilgi aracılığı ile zihinsel becerilerini geliştirir, Ön bilgileriyle yeni bilgileri bütünleştirir ve yeniden yapılandırır.


B)Öğrenme ve öğretme süreci

1) Ön bilgilerin harekete geçirilmesi

2) Yeni bilgilerin anlaşılması

3)Bilginin yapılandırılması

4) Bilginin uygulanması

5) Bilginin değerlendirilmesi

C) Öğretmenin rolüANLAMA ETKİNLİKLERİDİNLEME


Okulun ilk günlerinden itibaren çocuğun dil gelişiminde kesintiye neden olmamak, onun okuma becerisini kazanıncaya kadar bilgilenme ihtiyacını karşılamak amacıyla ,çocuk düzeyine uygun öykü, fıkra, masal ,şiir v.b. metinler okunarak dinlemeleri sağlanmalıdır.

DİNLEME ÖĞRETİMİNİN HEDEFLERİ


  1. DİNLEMEYE HAZIRLIK YAPAR.


   1. DİNLEDİĞİNE DİKKATİNİ YOĞUNLAŞTIRIR.


   1. GÖRGÜ KURALLARINA UYGUN DİNLER.


DİNLEME ÖĞRETİMİ  1. Dinleme etkinliği sonunda sorular sorulacağını belirterek konuşmaya başlama,


  1. Dinlenecek metin ya da konuşmaya hazırlık sorularıyla girme,


  1. Dinlenecek metin ya da konuşmanın eksik kalmış bir bölümünü tamamlama,


  1. Dinlenen metin ya da konuşma sırasında, konuşma ya da dinleme konusunda geçen olay ya da düşüncelerin ana noktalarını, yardımcı noktalarını, olay kahramanlarını, olayların geçtiği yer ve zamanı dikkate alacak şekilde not alma,


  1. Dinlenen metin ya da konuşma konusunun sözlü ya da yazılı olarak özetini çıkarma,


  1. Dinlene metin ya da konuşmayı öğrencilere dramatize ettirme,


  1. Dinlenecek metin ya da konuşmanın başlığını tahmin etme,


  1. Önceden başlığı ya da konusu verilmiş bir metin ya da konuşma konusuna yönelik hayali metin ya da konuşma senaryosu düzenleme,


  1. Öğrencilere dinleme konusunun önemini açıklama,


  1. Radyo, tv. Programlarını izleme,


  1. Dinleme konusuyla ilgili resim yapma,


 

OKUMA


Okuma, okul programlarının omurgası niteliğindedir. Çünkü okuma, bir öğrenme yolu ve bilgilerin insan beynine aktarılmasında önemli bir araçtır. İyi okuyamayan ya da okuduğunu tam olarak anlayamayan bir öğrencinin derslerinde başarılı olması olası değildir.
OKUMANIN NİTELİĞİ


Okuma, bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavranma sürecidir. Sesli okuma durumunda buna dudak, dil ve gırtlak gibi ses organlarının işlevi de katılır.Tespit noktası: Satırlar üzerinde gözüm durakladığı noktalardır.

Tespit duruşu: Tespit noktasında yapılan duruşlara denir.

Tanıma aralığı(göz uzaklığı, görme yelpazesi): Tespit duruşu anında okunan materyalin miktarına denir.

Ses uzaklığı: Tanıma aralığının seslendirilen kısmına denir.

Tanıma süresi: Gözün, tespit duruşu noktasında kaldığı süreye denir.

Gerileme hareketi: Gözün daha önce geride kalan yazıya geri dönüş yapmasına denir.

Dönüş kavisi: Gözün bir satırın sonunda diğer satırın başına geçerken yaptığı harekete denir.
OKUMA SÜRECİ AYNI ZAMANDA BİR DÜŞÜNME SÜRECİDİR  1. HATIRLAMA

 1. BAĞLANTI KURMA

 2. ORGANİZE ETME

 3. HAYAL KURMA

 4. TAHMİN

 5. İZLEME

 6. GENELLEME

 7. UYGULAMA

 8. DEĞERLENDİRME


OKUMA TÜRLERİSESLİ OKUMA:


Gözle algılanıp zihinle kavranan sözcük ya da sözcük kümelerinin konuşma organının yardımı ile söylenmesidir.


İlkokuma yazma öğretiminde, öğrencilerle üzerinde çalışılan, cümle ve metinler okunurken, cümle yada metnin anlamına uygun duygu, coşku, sevgi, vb. vurgu ve tonlamalarda öğretmenlerin titizlik göstermesi ilerde telafisi güç okuma alışkanlıklarına neden olmamak bakımından gereklidir.


SESSİZ OKUMA:


Ses organlarının herhangi birini hareket ettirmeden, gövde ve baş hareketleri yapmadan, yalnız gözle zihin arasında yapılan okumadır. Sessiz okumada dudakların kıpırdaması, gırtlaktaki ses tellerinin titreşmesi okuma hızını düşürür. Çünkü sessiz okuma sesli okumaya göre daha hızlı bir okumadır.


Sessiz okuma anlamı çok çabuk algılama ve kavrama olanağı sağlar.
OKUMADA HIZI VE ANLAMAYI DÜŞÜREN NEDENLER  1. Kelimeleri teker teker okuma

  2. Geri dönüş ve ayrıntılar takılma

  3. Sessiz okunması gereken durumlarda, sesli okuma ya da sesli okuma organlarını kullanma

  4. Pasif okuma

  5. Hızlı okursam anlayamam inancı

  6. Gözün eğitimsiz olması

  7. Bilgi ve kültür düzeyinde yetersizlikler

  8. Dil bilgisi ve sözcük dağarcığı yetersizliği

  9. Zeka geriliği

10)Dikkatin okunan yazı üzerinde odaklaşamaması


ÇOCUKLARIN OKUL ÖNCESİ OKUMA DENEYİMLERİ  1. Neden okuma-yazma öğrendikleri konusunda bilinçlidirler.

  2. Okula başladıklarında, okulda öğrenmelerini kolaylaştıracak bazı ön bilgi ve kavramları kazanmışlardır.

  3. Fonetik farkındalık düzeyleri gelişmiştir.

  4. Okul öncesi okuma deneyimi olan çocukların sözcük dağarcıkları gelişmiştir.

  5. Okul öncesi okuma deneyimi olan çocuklar okuma yazma öğrenmeye isteklidirler. 

Life is an illüssion ...On the Deathway!...